Postupak ispis iz BIH državljanstva « Profesionalni angažman advokatske kancelarje

Naša advokatska kancelarija se već 22 godine specijalizirano bavi svim postupcima oko državljanstva Bosne i Hercegovine, u materiji državljanstva BIH pružama advokatske usluge koje se odnose na ispis iz BiH državljanstva, naknadni upisi u knjigu državljana BiH, nakadni upis u knjigu rođenih BiH, nakadni upis u knjigu vjenčanih, regulisanje nakadih postupaka oko upisa razvoda braka, i sve ostalo što je potrebno za nevedene procedure.

U regulisanju materije državljanstva Bosne i Hercegovine, matičnih knjiga u Bosni i Hercegovini, osobnog imena, te upravnog prava u odnosu na državljanstvo BiH postoji više od 80 pozitivnih pravnih izvora (Ustav, konvencije, Zakoni, uputstva, pravilnici, odluke) koji su u upotrebi u ovoj materiji na entitetskom nivou (Federaciji BiH, Republici Srpskoj), Brčko Distriktu BiH i Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos Ustava Bosne i Hercegovine prema državljanstvu BiH

 

Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države pod uvjetom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i te zemlje. Međutim, Ustav Bosne i Hercegovine, tačnije član I/7.d), nigdje ne propisuje da će se državljani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo druge države morati odreći tog državljanstva ukoliko nije zaključen bilateralni ugovor između te države i Bosne i Hercegovine, ako žele da zadrže i državljanstvo Bosne i Hercegovine.


Ustav Bosne i Hercegovine definiše državljanstvo Bosne i Hercegovine na slijedeći način:


7. Državljanstvo Bosne i Hercegovine


Postoji državljanstvo Bosne i Hercegovine, koje reguliše Parlamentarna skupština, i drža- vljanstvo svakog entiteta koje regulišu sami entiteti, pod uslovom da:


a) Svi državljani bilo kojeg entiteta su, samim tim, državljani Bosne i Hercegovine.


b) Nijedno lice ne može biti arbitrarno lišeno državljanstva Bosne i Hercegovine, ili državljanstva entiteta, ili na drugi način ostavljeno bez državljanstva. Niko ne može biti lišen državljanstva Bosne i Hercegovine, ili entiteta, po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili bilo koji drugi status.


c) Sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine, neposredno prije stupa- nja na snagu ovog Ustava BiH, su državljani Bosne i Hercegovine. Državljanstvo lica koja su naturalizovana poslije 6.4.1992. godine, a prije stupanja na snagu ovog Ustava, regulisaće Parla- mentarna skupština Bosne i Hercegovine.


d) Državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države, pod uslovom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i te države kojim se to pitanje uređuje, a koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u skladu sa članom IV, stav 4, tačka (d). Lica sa dvojnim državljanstvom mogu glasati u Bosni i Hercegovini i u entitetima samo ako je Bosna i Hercegovina država njihovog prebivališta.


e) Državljanin Bosne i Hercegovine u inostranstvu uživa zaštitu Bosne i Hercegovine. Svaki entitet može izdavati pasoše Bosne i Hercegovine svojim državljanima, na način kako je to regulisala Parlamentarna skupština. Bosna i Hercegovina može izdavati pasoše onim državljanima kojima pasoš nije izdat od strane entiteta. Uspostaviće se centralni registar svih pasoša Bosne i Hercegovine izdatih od strane entiteta i od strane Bosne i Hercegovine.Ispis iz Bosanskog drzavljanstva

Advokatski ured Prnjavorac

advokat@advokat-prnjavorac.com

Mob: +387 61 633-539

Tel/fax: + 387 35 258 - 110